Các bản TRUYỆN KIỀU 1952 – 1960 – 1968 – 1976

TRUYỆN KIỀU – 1952 Tiếng Pháp – Dịch và hiệu đính: Nguyễn Văn Vĩnh. Tình trạng sách: Tốt, được bọc bìa. TRUYỆN KIỀU – 1960 Lược khảo: Bùi Kỷ. Tình trạng sách: Khá, trang bìa ngoài bị cắt, được bọc giấy kính. TRUYỆN THÚY KIỀU – 1968 Hiệu khảo: Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim.… Lire la suite Các bản TRUYỆN KIỀU 1952 – 1960 – 1968 – 1976