TRUYỀN KỲ TÂN PHẢ – 1962

Lời nói đầu (trích): Truyền kỳ tân phả (quyển sách mới ghi chép những truyện kỳ lạ) cũng có tên « Tục truyền kỳ » là một tác phẩm bằng Hán văn. Theo « Lịch triều hiến chương loại chí » của nhà sử học Phan Huy Chú thì Truyền kỳ tân phả bao gồm sáu truyện: Vân cát… Lire la suite TRUYỀN KỲ TÂN PHẢ – 1962

Các bản TRUYỆN KIỀU 1952 – 1960 – 1968 – 1976

TRUYỆN KIỀU – 1952 Tiếng Pháp – Dịch và hiệu đính: Nguyễn Văn Vĩnh. Tình trạng sách: Tốt, được bọc bìa. TRUYỆN KIỀU – 1960 Lược khảo: Bùi Kỷ. Tình trạng sách: Khá, trang bìa ngoài bị cắt, được bọc giấy kính. TRUYỆN THÚY KIỀU – 1968 Hiệu khảo: Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim.… Lire la suite Các bản TRUYỆN KIỀU 1952 – 1960 – 1968 – 1976