LES CHEMINS DE LA REVOLTE – 1989 / « Những nẻo đường nổi dậy » của chủ bút cuối cùng tạp chí Nam Phong.

Les Chemins de la Révolte (Những nẻo đường nổi dậy) là một quyển tiểu thuyết văn học mang tính tự truyện của Nguyễn Tiến Lãng – Chủ bút cuối cùng của tạp chí Nam Phong, và sau là trợ lý của Hoàng hậu Nam Phương cả ở Việt Nam và Pháp. Ông nổi tiếng về… Lire la suite LES CHEMINS DE LA REVOLTE – 1989 / « Những nẻo đường nổi dậy » của chủ bút cuối cùng tạp chí Nam Phong.

Các bản TRUYỆN KIỀU 1952 – 1960 – 1968 – 1976

TRUYỆN KIỀU – 1952 Tiếng Pháp – Dịch và hiệu đính: Nguyễn Văn Vĩnh. Tình trạng sách: Tốt, được bọc bìa. TRUYỆN KIỀU – 1960 Lược khảo: Bùi Kỷ. Tình trạng sách: Khá, trang bìa ngoài bị cắt, được bọc giấy kính. TRUYỆN THÚY KIỀU – 1968 Hiệu khảo: Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim.… Lire la suite Các bản TRUYỆN KIỀU 1952 – 1960 – 1968 – 1976