TRUYỀN KỲ TÂN PHẢ – 1962

Lời nói đầu (trích): Truyền kỳ tân phả (quyển sách mới ghi chép những truyện kỳ lạ) cũng có tên « Tục truyền kỳ » là một tác phẩm bằng Hán văn. Theo « Lịch triều hiến chương loại chí » của nhà sử học Phan Huy Chú thì Truyền kỳ tân phả bao gồm sáu truyện: Vân cát… Lire la suite TRUYỀN KỲ TÂN PHẢ – 1962