Giới thiệu về Kệ sách Du-Yên Moksha

Du-Yên Moksha có xuất phát từ:

  • Duyên với ý nghĩa là sách và người đều quanh một chữ duyên. Ở một đất nước xa xôi, chúng tôi có thể tìm thấy những quyển sách Việt Nam và sách hay nói chung, đó là một cái duyên. Những ai tìm đến trang này, vô tình hay hữu ý, cũng đều là duyên.
  • Moksha là một từ tiếng Phạn, có nghĩa là tự do, giải phóng khỏi mọi ràng buộc. Đến với thế giới sách, các giới hạn, không gian đều không tồn tại nữa, mà chỉ có những thông điệp, tư tưởng, chia sẻ, cảm nhận từ nhiều văn hóa, nhiều thế hệ, nhiều tính cách… được kết nối với nhau.

Kệ sách Du-Yên Moksha là tập hợp hàng trăm quyển sách mà một số người bạn nhiều thế hệ cùng sưu tầm trong nhiều năm tại Paris và muốn chia sẻ danh mục những quyển này cho những người yêu sách gần xa.

Mục tiêu chia sẻ rất đơn giản, đầu tiên là để chúng tôi biết về những quyển sách hay của nhau, sau đó là để tạo thành một danh mục liên quan sách Việt Nam hiện đang tại Pháp mà đa số là sách cũ, hoặc cổ, hoặc tuyệt bản.

Trong phạm vi của mình, chúng tôi chỉ có thể giới thiệu sơ lược về các quyển sách, những ai quan tâm có thể đọc từ đó tìm hiểu thêm hoặc liên lạc nếu cần.

Danh mục sách vẫn được đang cập nhật. Một số sách sau khi đưa lên chia sẻ đã được những người yêu sách mua hoặc trao đổi; vì vậy, những quyển không còn trong kho của Du-Yên sẽ được cập nhật xóa bỏ thông tin.

Liên lạc: duyenmoksha@gmail.com