TRUYỀN KỲ TÂN PHẢ – 1962

Lời nói đầu (trích):

Truyền kỳ tân phả (quyển sách mới ghi chép những truyện kỳ lạ) cũng có tên « Tục truyền kỳ » là một tác phẩm bằng Hán văn. Theo « Lịch triều hiến chương loại chí » của nhà sử học Phan Huy Chú thì Truyền kỳ tân phả bao gồm sáu truyện: Vân cát thần nữ, An ấp liệt nữ, Bích câu kỳ ngộ, Hoàng sơn tiên cục, Mai huyễn, Nghĩa khuyển khuất miêu, nhưng bỏ sót Hải khẩu linh từ.

Theo Tang thương ngẫu lục của Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án trong mục nói về Đặng Trần Côn lại cho truyện Bích câu kỳ ngộ« là của Đặng Trần Côn. Về sau này, Trúc Khê, Nguyễn Đỗ Mục, Hoàng Xuân Hãn cũng cho Bích câu kỳ ngộ là của Đặng Trần Côn; nhưng Đinh Gia Thuyết, Trần Văn Giáo lại khẳng định Bích câu kỳ ngộ là của Đoàn Thị Điểm.

Chúng tôi căn cứ vào tác phẩm chính bằng Hán văn, nhan đề Truyền kỳ tân phả ký hiệu A.48 Thư viện khoa học nhà nước, nhà xuất bản Lạc thiện đường in năm Gia Long thứ 10 (1811).

Tác phẩm trên in bản gỗ, nét chữ rõ ràng, chân phương, chưa rách nát, bao gồm 6 truyện sau này:

Hải khẩu linh từ – Vân cát thần nữ – An ấp liệt nữ – Bích câu kỳ ngộ – Long hổ đấu kỳ – Tùng bách thuyết thoại.

Chúng tôi dịch gần nguyên văn (lược đi rất ít có chú thích) bốn truyện trên và tóm tắt đại ý của hai truyện sau để giới thiệu với bạn đọc.

—–

TRUYỀN KỲ TÂN PHẢ

Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm

Phiên dịch và chú thích: Ngô Lập Chi – Trần Văn Giáp

Hiệu đính và giới thiệu: Hoàng Hữu Yên

NXB Giáo dục, Hà Nội

Phát hành năm 1962

143 trang – Khổ 13 x 19

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s