VIRGILE của Abbé J-B. Lechatellier

Bản in thứ hai, của NXB CH. Poussielgue

In năm 1902 tai Paris.

Tình trạng sách: Bìa bị thương tổn đã được bọc giấy kính, các trang bên trong tốt dù giấy đã vàng.

Publicités