Thuộc dòng sách xuất bản đặc biệt về các danh họa nổi tiếng thế giới của NXB Skira, in tại Thuy Sĩ, năm 1953.

Khổ sách: 18,1 x 16,8 x 2,3.

126 trang, in màu. Tình trạng sách: Rất tốt.

Publicités