Truyện HOA TIÊN – 1978

« Hoa tiên ký là một tác phẩm văn học nổi tiếng của thời cuối Lê đầu Nguyễn. Tác giả là Nguyễn Huy Tự đã dựa vào một ca bản của Trung Quốc đời Minh đề là Hoa tiên ký mà soạn vào khoảng giữa thế kỷ 18. Nhưng bản Hoa tiên ký được lưu hành từ đầu thời Nguyễn lại là bản đã do Nguyễn Thiện nhuận sắc. »

(Trích lời tựa của Đào Duy Anh)

« Sống ở nước này, có thể bỏ được tiếng quốc ngữ không? Không được. Đọc sách quốc ngữ, có thể bỏ được Hoa tiênKim Vân Kiều không? Không được. Ôi! Người xưa đã đem tâm sáng tạo chí nhiệm mầu và chắp lông nối cánh cho văn chương của ta mà ta lại xem thường sao?

(Trích Tựa của Cao Bá Quát)


TRUYỆN HOA TIÊN

Bản nhuận chính của Nguyễn Thiện đối chiếu với bản nguyên tác của Nguyễn Huy Tự.

Khảo đính, chú thích, giới thiệu: Đào Duy Anh – Lời tựa: Cao Bá Quát.

In năm 1978 – NXB Văn học.

Tình trạng sách: Rất tốt.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s