Bộ THỦY HỬ – 1973

« … Thi Nại Am trong một cuốn Thủy Hử, đem một trăm lẻ tám người ra làm truyện, chia ra thì mỗi người riêng biệt một người mà họp lại thì là các việc chung vào một việc. Đem tính nóng lạnh mềm cứng của 108 người, riêng tả dáng cười điệu nói, làm cho rõ được tâm tình, cái đáng nhỏ không để cho rộng, cái đáng thưa không để cho bí, chẳng khác chi hóa công cổ võ vạn vật, muốn cho dọc ngang tổ chức, nhưng hợp lại thì không gì là chẳng đồng nhau. Vậy thì Thi Nại Am đã đem hợp lại các truyện của các Sử gia mà làm rộng thêm vậy. »

(Trích lời tựa).

Bộ THỦY HỬ

Tác giả: THI NẠI AM

Á Nam Trần Tuấn Khải dịch

Lời bàn của Kim Thánh Thán

3 tập – In năm 1973, NXB Khai Trí.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s